profesionální vybavení genetických a cytogenetických pracovišť

AKTUALITY


15.7.2020 Nové sondy pro Hematologii

Firma MetaSystems rozšiřuje svoji nabídku o pětici nových sond určených pro hematologii. Sondy jsou určeny pro detekci lokusu KMT2A.

Tyto sondy doplňují již dříve vydanou sondu D-5133-100-OG XL t(9;11) MLLT3/KMT2A DF.

Nové sondy již naleznete v vašem katalogu a jedná se o následující sondy:

D-5131-100-OG XL t(4;11) AFF1/KMT2A DF

D-5132-100-OG XL t(6;11) AFDN/KMT2A DF

D-5134-100-OG XL t(10;11) MLLT10/KMT2A DF

D-5135-100-OG XL t(11;19) KMT2A/ELL DF

D-5136-100-OG XL t(11;19) KMT2A/MLLT1 DF