profesionální vybavení genetických a cytogenetických pracovišť

AKTUALITY


10.5.2022 Nové sondy v portfoliu MetaSystems Probes

Rádi bychom Vám představili tři nové sondy v našem portfoliu od firmy MetaSystems Probes, které již nyní můžete nalézt v našem katalogu.

Jedná se o následující tři sondy.

XL TCL1 BA - D-5142-100-OG
sonda je navržena tak, aby detekovala lokus klastru genu TCL1 zahrnující přeuspořádání popsané v několika případech prolymfocytární leukémie T-buněk (T-PLL), což jsou vzácné, ale agresivní malignity T-buněk.

XL SPI1 BA - D-5145-100-OG
sonda je vhodná pro detekci lokusu genu SPI1 zahrnující přestavby, které se vyskytují u 3,9 % všech případů akutní lymfocytární leukémie T-buněk (T-ALL) u dětí. Známými fúzními partnery SPI1 jsou geny TCF7, STMN1, BCL11B.

XL CSF1R BA - D-5152-100-OG
je rozšířením portfolia firmy MetaSystems sond podobné BCR-ABL1. CSF1R je jedním z prominentních genů zapojených do mnoha přestaveb, které byly popsány v této vysoce rizikové podskupině poruch ALL, které tvoří přibližně 25 % všech prekurzorových ALL B-buněk.